Montaż systemu

Montaż systemu elewacji klinkierowej nie jest procesem trudnym bądz wysoce skomplikowanym.

Bardzo ważną kwestią jest jednak, by przed przystąpieniem do prac montażowych, dokładnie zapoznać się z instrukcją, przestrzegać wskazówek w nim zawartych oraz w trakcie prowadzonych prac postępować zgodnie z ogólnymi zasadami budowlanymi, tj. nie zapominać o staranności i dokładności.

Do założenia systemu potrzebujecie Panstwo niewielką ilość sprzętu, jednak jak to bywa przy każdych pracach, nie należy zapominać o przepisach BHP.

Kategorie