Montaż systemu 3,5cm

Krok pierwszy montażu to umocowanie szyny startowej - 1

Krok pierwszy montażu to umocowanie szyny startowej - 1

Poziomowanie szyny w celu zamocowania szyny startowej - 2

Poziomowanie szyny w celu zamocowania szyny startowej - 2

Umieszczanie kołka mocującego - 3

Umieszczanie kołka mocującego - 3

Mocowanie szyny startowej - 4

Mocowanie szyny startowej - 4

Montaż płyty dociepleniowej za pomocą piany/kleju - 05

Montaż płyty dociepleniowej za pomocą piany/kleju - 05

Nanoszenie piany/kleju na płytę dociepleniową - 6

Nanoszenie piany/kleju na płytę dociepleniową - 6

Rozkład piany/kleju na płycie dociepleniowej - 7

Rozkład piany/kleju na płycie dociepleniowej - 7

Zmontowana płyta dodatkowego docieplenia - 8

Zmontowana płyta dodatkowego docieplenia - 8

Montaż systemu zaczynamy od montowania narożnika - 9

Montaż systemu zaczynamy od montowania narożnika - 9

Wiercenie otworów pod mocowanie narożnka - 10

Wiercenie otworów pod mocowanie narożnka - 10

Mocowanie narożnika - 11

Mocowanie narożnika - 11

Piankowanie wzdłuż łączeń - 12

Piankowanie wzdłuż łączeń - 12

Nakładanie pianki - 13

Nakładanie pianki - 13

Piankowanie obrzeży - 14

Piankowanie obrzeży - 14

Wygląd drugie strony płyty - 15

Wygląd drugie strony płyty - 15

Przyłożenie płyty do ściany - 16

Przyłożenie płyty do ściany - 16

Przyciśnięcie do ściany i dosunięcie - 17

Przyciśnięcie do ściany i dosunięcie - 17

Wiercenie otworów - 18

Wiercenie otworów - 18

Mocowanie narożnika - 19

Mocowanie narożnika - 19

Fugowanie szczelin pionowych

Fugowanie szczelin pionowych

Fugowanie szczelin poziomych

Fugowanie szczelin poziomych