Montaż systemu

W ofercie posiadamy dwa systemy:

- całkowicie bezklejowy o grubości 3,5cm rozdzielczość 1920x1080;

              oraz

- o grubości 6 i 8cm z tzw. "wklejką" - rozdzielczość 1920x1080 - 331MB // 1280x720 - 226MB // 720x576 - 135MB.

Montaż systemów nie jest procesem trudnym bądź wysoce skomplikowanym jednak przed przystąpieniem do prac montażowych należy zapoznać się z instrukcją montażu, przestrzegać wskazówek w nim zawartych oraz w trakcie prowadzonych prac, postępować zgodnie z ogólnymi zasadami budowlanymi, tj. nie zapominać o staranności i dokładności.

Do założenia systemu potrzebujecie Panstwo niewielką ilość sprzętu, jednak jak to bywa przy każdych pracach, nie należy zapominać o przepisach BHP.

Kategorie