Składowanie, system klinkierowy, płytka

Składowanie oraz przechowywanie systemu LAF

Dostarczone do odbiorcy elementy systemu: płyty, elementy narożnikowe oraz inne materiały dodatkowe, są ułożone i spakowane na paletach drewnianych i owinięte folią. W takim stanie materiały te mogą być przechowywane nawet przez długi okres czasu w każdych warunkach atmosferycznych.

Z uwagi jednak na fakt, iż pianka poliuretanowa niezbyt dobrze znosi promieniowanie ultrafioletowe, materiały te, przy dłuższym przechowywaniu w obszarze otwartym (ponad trzy miesiące), przykryć należy materiałem pochłaniającym owe promieniowanie.

Palety z elementami systemu należy ułożyć na równej powierzchni i w miejscu gdzie wykluczona byłaby możliwość ich mechanicznego uszkodzenia. Rozpakowanie (zdjęcie folii) elementów, powinno odbywać się na budowie, bezpośrednio przed rozpoczęciem prac montażowych.

Pozostałą, niewykorzystaną ilość elementów systemu należy pozostawić na paletach w sposób ułożony przez Producenta (płyty-płytkami elewacyjnymi do dołu). W przypadku pozostawienia nie zamontowanych elementów przez dłuższy czas (powyżej dwóch tygodni) - elementy ta należy okryć folią.