Zasady montażu

Na wstępie należy zamontować tzw. szynę startową. Ponieważ system wolny jest od fundamentów, dlatego też nie wymagane są żadne prace z tym związane.
Poszczególne płyty ścienne jak i uprzednio docięte narożniki, należy przymocować za pomocą specjalnych kołków mocujących. Między poszczególnymi elementami powstanie wokół specjalna szczelina (patrząc od strony ściany), którą należy, po zamontowaniu elementów, wypełnić pianką rozprężną.
Kolejna czynność to klejenie tzw. płytek uzupełniających. Do tego celu należy użyć specjalnego kleju do płytek klinkierowych. Powinien być mrozoodporny, elastyczny.
Ostatnia czynnośc to fugowanie szczelin. Fugowanie powinno być przeprowadzone najlepiej po dwóch tygodniach od zakończenia prac montażowych. Przed przystąpieniem do tej czynności, elewacja powinna zostac umyta.

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

Instrukcja montażu:

1. Sprawdzenie podłoża
Przed przystąpieniem do prac należy sprawdzić równość podłoża. Należy określić długość i rodzaj kołków rozporowych.
Nierówności pomiędzy 1 - 2cm należy wyrównać stosując piankę albo płytki wyrównujące.
Nierówności większe aniżeli 2cm wyrównać należy łatami.

3. Sprawdzenie spadu dachu
Dach musi zakrywać klinkier izolowany w innym przypadku mogą powstawać niekorzystne zawirowania wiatru co w ostateczności wpłynie na jakość izolacji.

4. Demontaż elementów ściennych
Rury rynnowe, anteny satelitarne, markizy, punkty świetlne i inne elementy przymocowane do lica ściany muszą zostać zdemontowane.
Przy ciężkich elementach typu markizy, zaleca się zastosowanie przedłużek dla kołków rozporowych, gwarantując w ten sposób pewny montaż.

5. Zamocowanie szyny startowej
Szynę startową należy przymocować poziomo do dolnego kantu fasady domu albo równmolegle do istniejącego kantu domu. Należy wziąć pod uwagę, że nie każdy dom, po upływie kilkudziesięciu lat, stoi jeszcze prosto! By uniknąć tzw. mostków termicznych zaleca się rozpoczęcie montażu ca 20cm poniżej wysokości podłogi w domu. Mocowanie elementów powinno prowadzić się za pomocą atestowanych kołków.

6. Montaż elementów LAF
Montaż systemu klinkierowego rozpoczyna się od narożników w najniższym punkcie domu. Mocowanie następuje za pomocą kołków po dwa na każdą stronę elementu narożnego.

Narożniki okienne i nadproża montuje się w ten sam sposób co narożniki domu. Jeśli głębokość wpustu okna jest za wąska można dokonać cięć pianki poliuretanowej.

Płyty systemowe montowane są za pomocą 9 lub 12 kołków, trzy razy poziomo i trzy razy pionowo (12 kołków przy wysokości powyżej 8m budynku lub obiektu narażonym na silne wiatry).

W celu poprawnego montażu, należy ustawicznie prowadzić opiankowanie wszystkich płyt i elementów narożnikowych, zgodnie ze wskazaniami lub umieszczonymi zdjęciami. Piankę występującą w nadmiarze należy usunąć po wyschnięciu.

Zapraszamy do obejrzenia naszych filmów poglądowych. Montaż systemu odbywa się wyłącznie za pomocą atestowanych kołków montażowych firmy, np.: EJOT:

7. Klejenie płytek łączeniowych - klinkierowych
Ponieważ miejsca gdzie mają zostać wklejone płytki uzupełniające pokryte są specjalną powłoką, przed przystąpieniem do klejenia należy je dobrze rozdrapać, np.: drapakiem. Przygotowany uprzednio klej do płytek klinkierowych nanieść na poliuretan oraz na spodnią powierzchnię płytki a następnie płytkę silnie przycisnąć do podłoża. Wychodzący spod płytki klej należy natychmiast usunąć.

8. Fugowanie elewacji klinkierowej
- Fugowanie maszynowe (zalecane)
- Fugowanie ręczne

9. Zamocowanie elementów budowlanych
typu: rynny, markizy, skrzynki na listy, dzwonki, oświetlenie.

10. Uszczelnienie miejsc połączeniowych
np.: okien, drzwi i inych elementów za pomocą silikonu. Zalecane jest wykorzystywanie taśmy rozprężnej, która przyklejana jest między narożnikiem a ościeżem.