Zasady montażu

Na wstępie należy zamontować tzw. szynę startową. Ponieważ system wolny jest od fundamentów, dlatego też nie wymagane są żadne prace ziemne.
Poszczególne płyty ścienne jak i uprzednio docięte narożniki, należy przymocować za pomocą specjalnych kołków rozporowych. Między poszczególnymi elementami powstanie wokół specjalna szczelina, którą należy wypełnić pianką uszczelniającą.
Kolejna czynność to wklejenie tzw. płytek uzupełniających. Do tego celu należy użyć specjalnego kleju do klejenia płytek klinkierowych, mrozoodporny.
Ostatecznie wszystkie powstałe szczeliny zostają uzpełnione masą fugową.

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

Instrukcja montażu:

1. Sprawdzenie podłoża
Przed przystąpieniem do prac należy sprawdzić równość podłoża. Należy określić długość i rodzaj kołków rozporowych.
Nierówności pomiędzy 1 - 2cm należy wyrównać stosując piankę albo płytki wyrównujące.
Nierówności większe aniżeli 2cm wyrównać należy łatami.

3. Sprawdzenie spadu dachu
Dach musi zakrywać klinkier izolowany w innym przypadku mogą powstawać niekorzystne zawirowania wiatru co w ostateczności wpłynie na jakość izolacji.

4. Demontaż elementów ściennych
Rury rynnowe, anteny satelitarne, markizy, punkty świetlne i inne elementy przymocowane do lica ściany muszą zostać zdemontowane.
Przy ciężkich elementach typu markizy, zaleca się zastosowanie przedłużek dla kołków rozporowych, gwarantując w ten sposób pewny montaż.

5. Zamocowanie szyny startowej
Szynę startową należy przymocować poziomo do dolnego kantu fasady domu albo równmolegle do istniejącego kantu domu. Należy wziąć pod uwagę, że nie każdy dom, po upływie kilkudziesięciu lat, stoi jeszcze prosto! By uniknąć tzw. mostków termicznych zaleca się rozpoczęcie montażu ca 20cm ponięj wysokości podłogi w domu. Mocowanie w miejscach zaznaczonych na płycie używając dostarczonych kołków.

6. Montaż elementów LAF
Montaż systemu klinkierowego rozpoczyna się od narożników w najniższym punkcie domu. Przymocowanie następuje za pomocą kołków po trzy na każdej stronie. Płyty systemowe montowane są za pomocą 9 kołków trzy razy poziomo i trzy razy pionowo. Narożniki okienne i nadproża montuje się w ten sam sposób co narożniki domu. Jeśli głębokość wpustu okna jest za wąska można dokonać cięć pianki poliuretanowej. W celu poprawnego opiankowania wokół wszystkich płyt czyność tę należy systematycznie powtarzać. Piankę występującą w nadmiarze należy usunąć po wyschnięciu.

7. Klejenie płytek łączeniowych - klinkierowych
Ponieważ miejsca gdzie mają zostać wklejone płytki uzupełniająpokryte są specjalnym płynem, należy je jeszcze przed przystąpieniem do klejenia dobrze rozdrapać, np.: drapakiem. Przygotowany uprzednio klej do płytek klinkierowych nanieść na poliuretan oraz na spodnią powierzchnię kinkieru a następnie silnie przycisnąć do podłoża. Wychodzący spod płytki klej należy natychmiast usunąć.

8. Fugowanie elewacji klinkierowej
- Fugowanie maszynowe (zalecane)
- Fugowanie ręczne

9. Zamocowanie elementów budowlanych
typu: rynny, markizy, skrzynki na listy, dzwonki, oświetlenie.

10. Uszczelnienie miejsc połączeniowych
np.: okien, drzwi i inych elementów za pomocą silikonu.